U wilt uw eigen woning bouwen of verbouwen, alles naar eigen wens. Een maatpak vraagt aandacht en goede begeleiding. Wij ontzorgen u gedurende het hele proces.

Wij doen kleine tot grote ontwerpopdrachten van schets tot oplevering. Het gehele proces kan begeleid worden, maar u kiest zelf van welke diensten u gebruik maakt. Het begint met een gesprek aan tafel, waar de eerste schetsen worden gemaakt. Daarna ontstaat een proces waarbij veel gebeurd: tekeningen, visualisaties, schetsen, bouwkosten berekenen, indienen bouwaanvraag, overleg met gemeente voeren, constructie berekeningen maken en toetsen aan de bouwregelgeving. Het ontwerpersgilde doet al deze werkzaamheden, het tekenwerk tot moeilijke onderhandelingen met de aannemer, terwijl u na kunt denken over de afwerkingen van uw huis.

 schetsgesprek

Neem contact met ons op via email, telefoon of het formulier op de pagina contact.

Het eerste gesprek is gratis en vrijblijvend. Het vindt bij voorkeur plaats op locatie en kan zowel ’s avonds als overdag plaatsvinden. Samen maken we een inventarisatie van wensen en ideeën. De situatie wordt in kaart gebracht met foto’s.

 eerste ontwerp

Na het eerste gesprek word de opgave verder geanalyseerd, indien nodig met een 3D model. Er wordt onderzocht of de plannen haalbaar zijn binnen het bestemmingsplan. De benodigde vergunningen en bijbehorende procedures worden op een rij gezet. Een controle op bouwregelgeving wordt gedaan, zodat inzichtelijk is of het woonidee grofweg binnen de eisen van het bouwbesluit kan voldoen. Middels plattegronden, schetsen, visualisaties en tekeningen van exterieur en interieur krijgt u een beeld van het ontwerp. Het plan wordt op technische haalbaarheid getoetst: inschatten van constructie, installaties, bouwfysica, bouwtechniek en energiehuishouding. Er wordt een globale bouwkostenraming gemaakt. Bij de gemeente wordt geïnformeerd of het plan haalbaar is binnen het bestemmingsplan en welstandseisen.

 uitwerking

Wij zoeken uit welke vergunningen er nodig zijn en het plan wordt bouwtechnisch verder uitgewerkt. Er worden bouwkundige plattegronden, gevels, doorsneden en details gemaakt. Benodigde berekeningen worden gemaakt: de constructeur berekend benodigde constructies, een kostenraming wordt gemaakt door de kostendeskundige en indien nodig wordt er een energieberekening gemaakt. Het plan wordt getoetst op bouwregelgeving. Indien een bouwaanvraag vereist is dienen we deze in. U hoeft in deze fase niets te doen. Behalve het uitzoeken van de afwerkingen, kleuren en materialen. Maar als u bepaalde zaken zelf wilt regelen is dat uiteraard mogelijk.

De volgende producten wordt gemaakt in deze fase:

– schetsen

– 3D massastudie

– raming bouwkosten

– bestemmingsplancheck

– vergunningcheck

– bouwbesluittoets

 bouwvoorbereiding

Het ontwerp is klaar. Het plan wordt nu tot in detail verder uitgewerkt, zodat er gebouwd kan worden. Er wordt een geschikte bouwer geselecteerd. De aannemer dient goed voorbereid te worden, zodat u en de aannemer weten waar u aan toe bent. We maken de documenten waarop de aannemer zijn offerte baseert.

 uitvoering

De aannemer gaat aan de slag. Wij ondersteunen u en de aannemer tijdens deze fase, door advies en controle.

Na een gezamenlijke oplevering kunt u genieten van uw nieuwe aanwinst.