Tekeningen

Het plan voorleggen en verdedigen bij de welstand. Een plan passend binnen het bestemmingsplan en laten toetsen door de gemeente. Een omgevingsvergunning voor het bouwen (bouwvergunning), inrit, kappen, slopen. In bepaalde gevallen is een plan echter vergunningsvrij.