Polaroid terrein Enschede

In 2012 bestaat de Richard Krajicek Foundation (RKF) 15 jaar. Ter gelegenheid hiervan is een ontwerpcompetitie uitgeschreven. Met de intentie om het winnende ontwerp daadwerkelijk te realiseren.

Samen met Gerard ter Hofte en Judith Wielens is deelgenomen aan deze ontwerpcompetitie. We hebben diverse partijen benaderd om tot een goede locatiekeuze te komen. Het Polaroidterrein was voor ons een interessante en voor de hand liggende keuze door de diversiteit van de omgeving.

Kijk ook op de website van:

Gerard ter Hofte: www.atelier007.nl

Judith Wielens: www.focusarchitectuur.nl

PLAY2GROW

Zorg en aandacht besteden aan de toekomst, aan de jeugd, daar staat de Krajicek Foundation voor. Dat is een duurzame visie. Deze duurzame visie is ook toe te passen op de playground. Er wordt een basis gelegd met robuuste oplossingen die lang mee gaan. Het fundament, in de vorm van een stedenbouwkundige ruimte. Een ruimte die een integraal onderdeel is van de stedelijke omgeving. Deze basis wordt flexibel ingevuld, zo kan er worden gereageerd op toekomstige ontwikkelingen. Tijdelijke oplossingen volgen elkaar op in hetzelfde tempo als de dynamische belevingswereld van de jeugd.
Want deze belevingswereld veranderd zeer snel. Mede door nieuwe technologieën en media zit de jeugd veel binnen. Jongeren moeten de mogelijkheid krijgen om vrij te sporten en bewegen. De playground zal daarom een mix zijn van een stevige basis en een flexibele invulling. De invulling evolueert en reageert op de toekomst. Dit betekent dat ontwikkelingen van buiten invloed hebben op de playground. Dit begint al bij het ontwerp, de gebruikers van de playground worden betrokken in het ontwerpproces. Uit een verzameling van bouwstenen (DNA) kunnen gebruikers kiezen, ze zien wat de bouwstenen inhouden en zullen op die manier zelf richting geven aan hun eigen toekomst. Uit de oersoep van bouwstenen ontstaat uiteindelijk de nieuwe playground.
Ook na het ontwerp en de realisatie van de playground kan deze reageren op veranderende omstandigheden in de wijk, zowel de hardware als de software. Ontwikkelingen van buiten kunnen voortkomen uit de sport, de wijk, de techniek en de media maar ook uit ecologische, sociale en economische omstandigheden. Een periodieke evaluatie is wenselijk, waarin uitgesproken wordt wat de veranderde omstandigheden zijn. Hierbij kunnen de geschikte ingrepen gezocht worden, waardoor een zelfregulerend organisme ontstaat. Zo blijven de gebruikers nauw betrokken in het doorontwikkelen van het gebied, waardoor deze levendig en dynamisch blijft.
Zorg en aandacht geven aan de toekomst, dat is onze visie op duurzaamheid en de playground. Er kan worden gereageerd op toekomstige ontwikkelingen, waarbij tijdelijke oplossingen elkaar opvolgen. Deze duurzame visie kijkt naar de toekomst op een zo lang mogelijke termijn. Bewust van het feit dat de toekomst niet te voorspellen is, kun je maar beter mee evolueren.

STEDELIJKE RUIMTE

De playground is een stedenbouwkundige ingreep, en heeft een dialoog met zijn omgeving. Een duurzaam stedenbouwkundig ontwerp is specifiek voor de plek, en niet generiek, daarom hebben we gezocht naar een locatie voor de playground. We hebben contact gelegd met meerdere partijen. Samen met gemeenten, woningbouwcorporaties en de plaatselijke GGD hebben we gezocht naar een geschikte locatie. Een wijk met diverse sociale uitdagingen, waar weinig mogelijkheden zijn om te sporten. Een plek waar de playground optimaal tot zijn recht komt en een positieve impuls geeft aan de wijk en de stad. Deze locatie hebben we gevonden in Enschede, op het Polaroid terrein. In deze wijk is de sportparticipatie onder jongeren heel laag.

Voordat Polaroid zich vestigde in Enschede lag hier een textielfabriek. De tijden van grote textielbaronnen en de industriereus Polaroid zijn voorbij. Nu is het gebied overgenomen door kleine, innovatieve en bruisende ondernemers, het is een gebied in ontwikkeling. De introductie van een playground gaat een boost geven, vooral omdat het gebied aan het begin staat van grote ontwikkelingen.
Het gebied is versnipperd en rommelig. In deze stenen woestijn is er één plek met hoge kwaliteit en dat is rondom de watertoren. Deze toren ligt in een groen park. Dit groene karakter wordt in ons plan doorgetrokken richting het Polaroid terrein. Het kleine plukje groen wordt opeens heel zichtbaar en bepaald het karakter van een groot gebied. In deze groene as komt de playground te liggen. Het park bij de watertoren ligt verhoogt, deze glooiing in het landschap creëert in de playground pleinen en stedelijke plekken. Hier kun je verblijven, ontmoeten of gewoon passeren. Alle leeftijden genieten van het park en kunnen meedoen in een creatieve groene omgeving, waar flexibele sportprogramma’s aangeboden worden. De lokale ondernemers, waaronder een restaurant, dagbesteding, indoorsport, kunstatelier, kinderopvang en een kruidenkas profiteren hiervan en de playground gaat hierdoor meer leven.
De playground is niet aan één wijk gekoppeld, maar centraal tussen verschillende woonwijken, cultuur en werken gesitueerd. Zodat de playground toegankelijk is vanaf verschillende wijken en niet geclaimd wordt door één wijk. De zichtlocatie zorgt zelfs voor een stadsfunctie. Het duurzame gebruik wordt hiermee vergroot. De playground richt zich op een zo breed mogelijke doelgroep, waardoor meer interactie en betrokkenheid uit de buurt ontstaat. Ouders, ondernemers, kinderen en ouderen bewegen door elkaar heen. Het is een plek waar je kunt wandelen, ontmoeten, lunchen of sporten. Ons doel hierbij is dat alle leeftijdsgroepen zich aangetrokken gaan voelen tot bewegen, leren en ondernemen.

NATUURLIJK LANDSCHAP

Als er veel groen en water is, zoals op het platteland of in parken, gaan kinderen buiten spelen in de natuur. Er wordt in bomen geklommen, vissen gevangen en hutten gebouwd. Dat kan alleen als er geen betutteling is, geen kniebeschermers of helmpjes. Verplicht moeten kinderen soms buiten spelen op de aangewezen plekken. Grenzend aan het sportgebied is daarom een plek waar kinderen vrij kunnen spelen in de natuur. Spelenderwijs met de natuur bezig zijn wakkert bewustwording aan. Het planten van een appelpit en volgend jaar een klein boompje zien groeien. Spelen met waterpompen en zien wat energie opwekken in praktijk is.
De toestellen zijn zoveel mogelijk biologisch afbreekbaar of recyclebaar. Dit kan heel eenvoudig in de vorm van een omgezaagde boom zijn of houten gevelbekleding. Maar ook nieuwe technieken in de vorm van kunstgras voor de sportvelden dat volledig recyclebaar is. De nieuwste innovaties leiden ertoe dat er ook interactief gesport en uitgedaagd kan worden, via social media wordt een competitie opgezet of activiteiten georganiseerd. De dynamiek van het gebied veranderd telkens. Waar de playground uiteindelijk naar toe groeit ligt grotendeels in de handen van de gebruikers.